منم واسه خودم خدایی دارم.

/ 7 نظر / 56 بازدید
man

kir

...

لطفا جنده نباشین

آوا

هوم؟؟ خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:o

...

حتما

من

جانم رسیده بر لب. . . .

. . .. .

آه ، یک روز همین«آه» تو را می گیرد